چهار شنبه 1 خرداد سال 1398

اخبار

گردشگری، ظرفیت مهم کردستان برای سرمایه گذاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از ظرفیت های مهم کردستان، حوزه گردشگری است، سرمایه گذاری در طرح های گردشگری در استان دارای توجیه اقتصادی مناسبی خواهد بود.
گردشگری، ظرفیت مهم کردستان برای سرمایه گذاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی پس از دیدار با معاون حمایت از سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور (دکتر شیرکوند) به خبرنگار این پایگاه گفت: طی 3 سال گذشته این معاونت حمایت های خوبی از طرح های گردشگری در کردستان داشته و ادامه این حمایت ها مورد انتظار مدیریت استان است.

وی اظهار داشت: توصیه معاون محترم حمایت از سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، این بود که با توجه به تعدد طرح های سرمایه گذاری در گردشگری، پیشرفت فیزیکی طرح ها در مناطق برخوردار حداقل به 40% و در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل به 30% توسط سرمایه گذاران، ملاک قرار گیرد و بعد از آن از تسهیلات صندوق توسعه ملی برخوردار شوند.   

فیروزی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران محترم حوزه گردشگری، بعد از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه های اجرایی و طی فرایندهای اداری، باید طرح های خود را جهت تصویب در کارگروه برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری استان، ارائه نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، در ادامه گفت: با توجه به اینکه یکی از ظرفیت های مهم کردستان، حوزه گردشگری است، سرمایه گذاری در طرح های گردشگری در استان دارای توجیه اقتصادی مناسبی خواهد بود.

وی افزود: از مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با فرآیند صدور این مجوزها انتظار داریم، تسهیل لازم را معمول دارند و صدور مجوزها در این حوزه در کمترین زمان ممکن را برنامه ریزی و اجرایی نمایند.

برچسب ها