سه شنبه 14 مرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

استاندار کردستان خبر داد:

۲۰ روستای کردستان بعنوان پایلوت تولید صنایع دستی فعالیت خواهند کرد

استاندار کردستان از اضافە شدن ۲۰ روستای استان برای تولید صنایع دستی در توافق با شرکت شهرک‌های صنعتی بعنوان روستاهای پایلوت خبر داد.
۲۰ روستای کردستان بعنوان پایلوت تولید صنایع دستی فعالیت خواهند کرد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در دیدار با معاون  صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور در تشریح بیشتر این طرح گفت: قرار شدە است ۲۰ روستای مستعد در زمینە تولید صنایع دستی استان معرفی شوند.

وی افزود: یک شرکت مشخص تامین مواد اولیە تولید محصولات را بە عهدە خواهد گرفت و همین شرکت مسئولیت جمع آوری محصولات و فروش آنها را بە عهدە خواهد داشت.

مرادنیا با بیان اینکە این طرح در پنج استان کشور اجرایی و هم اکنون نیز در استان کرمانشاە در حال اجرا است اضافە کرد: در این روستاها صنایع دستی از جملە پوشاک، گیوە و تابلو فرش تولید خواهد شد و سرمایەگذاران خود نیز اقدام بە فروش آن محصولات خواهند کرد.

استاندار کردستان روستاهای استان و شهرها را در حوزە مشاغل کوچک دارای استعداد و پتانسیل ارزیابی کرد و اظهار داشت: قطعا اجرای ایده‌ها و طرح‌هایی از این نوع می‌تواند بسترهای مناسبی برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق محروم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسریع در اجرای شرکت شهرک‌های صنعتی استان از جملە شهرک صنعتی سرنجیانە سنندج و منطقە ویژە اقتصادی بانە شد و گفت: در دیداری کە با مسئولان مربوطە صورت گرفتە قرار شدە است بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعتبار جهت سرعت در اجرا بە این پروژەها تزریق شود.

بازدید [ 735471 ]
برچسب ها