دو شنبه 20 مرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

مدیرکل امور روستایی استانداری کردستان خبر داد

۲۴ دهیاری جدید در شش شهرستان استان تاسیس می شود

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان گفت: با پیشنهاد استانداری کردستان و موافقت وزیر کشور 24 دهیاری جدید در سطح استان ایجاد می شود
۲۴ دهیاری جدید در شش شهرستان استان تاسیس می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان کورش مرادی اظهار کرد: بر این اساس در 24 روستای بالای 20 خانوار در شش شهرستان استان دهیاری ایجاد خواهد شد.
وی افزود: در شهرستان بانه 7، در بیجار 6، در سنندج 5 و در شهرستانهای سقز، کامیاران و دهگلان هر کدام 2 دهیاری ایجاد خواهد شد.
مرادی با بیان اینکه در این 24 روستا، پس از انتخاب دهیار توسط اعضای شورا، فعالیت دهیاری های جدید آغاز می شود، گفت: به این ترتیب تعداد روستاهای دارای دهیاری در سطح استان به 1215 روستا می رسد.

بازدید [ 752799 ]
برچسب ها