شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان؛

۹۰۰ واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن در سنندج ساختە خواهد شد

استاندار کردستان از ساخت ۹۰۰ واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن بە همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(رە) در سنندج خبر داد.
۹۰۰ واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن در سنندج ساختە خواهد شد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه‌ای که با حضور دکتر نیکزاد مدیرعامل شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرایی برگزارشد، ضمن بیان این مطلب گفت: طبق توافق انجام شده میان وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(رە) در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن ارزان قیمت برای افراد فاقد مسکن ۹۰۰ واحد مسکونی در سنندج ساختە خواهد شد.
وی با بیان اینکە طبق همین توافق قرار شدە تا هزار واحد دیگر در شهرستان‌های استان احداث شود، افزود: زمین این واحدهای مسکونی توسط ستاد اجرایی تامین می شود.
مرادنیا ادامە داد: بە ازای هر واحد مسکونی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با باز پرداخت ۱۰ سالە اختصاص خواهد یافت.
استاندار کردستان این اقدام را هدیە مقام معظم رهبری بە مردم استان دانست و گفت: طبق زمانبندی انجام شدە ۹۰۰ واحد توافق شدە در سنندج باید کمتر از دو سال بە اتمام برسد.

بازدید [ 339036 ]
برچسب ها