سه شنبه 29 آبان سال 1397

اخبار اقتصادی و عمرانی

از پتانسيل مرز جهت ايجاد درآمد براى شهردارى‌ها استفاده می‌کنیم

استاندار كردستان با اذعان به مشكلات مالى شهردارى هاى استان، گفت: به دنبال استفاده از پتانسيل مرز براى ايجاد درآمد براى شهردارى ها هستيم.
 از پتانسيل مرز جهت ايجاد درآمد براى شهردارى‌ها استفاده می‌کنیمبه گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
بهمن مرادنيا در همايش شهرداران و اعضاى شوراى اسلامى شهرهاى استان، بار ديگر در اولويت قرار دادن پرداخت حقوق معوق كاركنان و كارگران شهردارى ها را مورد تاكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: اين قشر از جامعه نبايد مورد غفلت قرار گيرند.
وى در ادامه از شهرداران خواست ميز خدمت را به صورت واقعى در شهردارى ها فعال كنند و افزود: فعاليت واقعى ميز خدمت در شهردارى ها هم كمك مى كند مراجعين از سرگردانى در واحدهاى مختلف رهايى يابند و هم از فساد جلوگيرى مى شود.
مرادنيا همچنين بر لزوم اعتماد سازى ميان مردم، شهردارى ها و شوراهاى اسلامى تاكيد و اضافه كرد: يكى از مشكلات ما بى اعتمادى مردم به مسئولان است و لازم است شفاف سازى صورت گيرد تا مردم به شهردارى ها و شوراها اعتماد كنند.
استاندار كردستان از معاون هماهنگى امور عمرانى خود خواست با همفكرى شهرداران، مشكلات ميان شهردارى ها و دستگاه هاى اجرايى احصا شود تا با تعامل دوجانبه، اين مشكلات مرتفع شود.
وى با اذعان به مشكلات مالى سازمان هميارى و شهردارى هاى استان، گفت: به دنبال استفاده از پتانسيل مرز براى ايجاد درآمد براى شهردارى ها هستيم.  
مرادنيا عدم اطلاع دقيق از املاك و مستغلات شهردارى ها را يكى ديگر از مشكلات موجود برشمرد و خواستار تشكيل بانك اطلاعاتى در اين خصوص شد.
وى با اشاره به اينكه برخى از اين اموال و املاك قابل واگذارى هستند افزود: اين املاك نبايد بلااستفاده بماند، متعلق به مردم است و بايد در اختيار مردم قرار گيرد.
مرادنيا از پيگيرى مجدانه مطالبه شهردارى ها از دستگاه ها خبر داد و از معاون عمرانى خواست، استاندارى به عنوان اولين دستگاه در بدهى خود به شهردارى پيش قدم شود.
استاندار در خصوص گله مندى هاى مطرح شده از تعداد بالاى نيروى انسانى در شهردارى ها به دستور خود مبنى بر ممنوعيت اضافه شدن نيرو به شهردارى ها اشاره و اظهار داشت: شهردارى كميته امداد نيست، شهردارى ها بايد چابك و فعال باشند.
وى در ادامه اهميت رعايت مباحث فنى را خاطرنشان كرد و گفت: بايد با رعايت قوانين و مقررات شهرها را ايمن سازى كنيم نه اينكه دست به دعا باشيم كه اتفاقى نيفتد كه اگر اتفاقى بيفتد نتيجه كوتاهى و تخلف از قانون ماست.
مرادنيا خواستار تشكيل اتاق فكر در شوراها و شهردارى ها شد و افزود: تصميم گيرى ها بايد همراه با آينده نگرى باشد و فكر امروز فقط قابل استفاده براى امروز نباشد.
وى با گله مندى از برخورد فيزيكى برخى نيروهاى شهردارى با مردم، تاكيد كرد: هيچ نيرويى حق چنين اقدامى را ندارد و در صورت تخلف از سوى مردم بايد قانونى با آنها برخورد شود؛ نيرويى كه با مردم برخورد فيزيكى داشته باشد شايستگى خدمت در شهردارى را ندارد.
مرادنيا خطاب به شهرداران و اعضاى شوراهاى اسلامى گفت: همه ما امروز در مقابل هر اتفاقى كه در اين استان بيفتد مسئوليم؛ مبادا به خاطر رضايت يك نفر از قوانين و مقررات تخطى كنيم.

 

 

 

برچسب ها