دو شنبه 30 دی سال 1398

اخبار اقتصادی و عمرانی

اولتيماتوم استاندار به مديران دستگاه‌ها و بانك‌هاى كردستان:

اعتبارات طرح اشتغال پايدار روستايى بايد تا پايان تيرماه جذب شود

استاندار كردستان خطاب به مديران دستگاه هاى اجرايى، صندوق ها و بانك هاى عامل در پرداخت تسهيلات اشتغال پايدار روستايى تاكيد كرد: سهم استان از اعتبارات اشتغال پايدار روستايى بايد جذب شود.
 اعتبارات طرح اشتغال پايدار روستايى بايد تا پايان تيرماه جذب شود

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا در جلسه كارگروه تخصصى استان با ابراز نارضايتى از عملكرد ادارات و بانك هاى عامل در زمينه پرداخت تسهيلات به طرح هاى اشتغال پايدار روستايى در كردستان، اظهار داشت: اعتبارات طرح اشتغال پايدار روستايى از محل صندوق توسعه ملى تامين مى شود بنابراين بايد پرداخت ها در چارچوب تعيين شده توسط دولت، انجام شود. 
وى به اهميت ايجاد اشتغال پايدار روستايى در راستاى پيشگيرى از مهاجرت به شهرها، ايجاد حاشيه نشينى و تخليه روستاها اشاره و خاطرنشان كرد: اين طرح ها بايد اشتغال ايجاد كند و ما بايد در قبال آن پاسخگو باشيم. 
مرادنيا ضمن يادآورى انتقاد از عملكرد بدنه كارشناسى بانك ها و دستگاه هاى اجرايى، از مديران خواست شخصا ورود كنند تا پرداخت تسهيلات سرعت يابد. 
استاندار كردستان در ادامه اظهار داشت: اجازه ندهيد عده اى افراد تنگ نظر براى توسعه استان تصميم گيرى كنند. 
وى همچنين از همه فرمانداران، مديران دستگاه ها و روساى بانك هاى استان خواست با تمام توان پاى كار باشند و اذعان داشت: بايد تعارف را كنار بگذاريم چرا كه بزرگترين ضربه را به استان مى زند. 
استاندار كردستان در پايان ضمن تاكيد مجدد بر جذب اعتبارات در موعد مقرر توسط بانك هاى عامل استان، گفت: نبايد كردستان را با ساير استان هاى كشور مقايسه كنيم بلكه بايد تلاش كنيم بيشتر از سهميه خود اعتبارات جذب كنيم. وثايق تعيين شده در آيين نامه، ملاك پرداخت تسهيلات اشتغال پايدار روستايى 
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، گفت: درخواست وثيقه از متقاضيان تسهيلات اشتغال پايدار روستايى بايد بر مبناى آيين نامه ابلاغى از سوى دكتر ربيعى (دبيرخانه شوراى اشتغال كشور) باشد و تعاريف داخلى بانك ها در اين خصوص مترود است. 
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در جلسه كارگروه تخصصى اشتغال استان، از مديران دستگاه هاى اجرايى، روساى ٤ بانك و صندوق عامل و فرمانداران شهرستان هاى تابعه خواست دستورالعمل مربوط به طرح اشتغال پايدار روستايى را با دقت مطالعه كنند و تاكيد كرد: فقط مواردى كه در آيين نامه مندرج شده ملاك كار است. 
وى در اين خصوص افزود: در آيين نامه وثايق دقيقا مشخص شده و مطالبه بيش از آن از سوى بانك ها و همچنين مطالبه دستگاه هاى نظارتى از بانك ها خارج از چارچوب آيين نامه خلاف است. 
فيروزى همچنين اظهار داشت: در چارچوب اين آيين نامه، تسهيلات براى روستاها آسان گرفته شده و سخت گيرى نسبت به مردم روستايى برخلاف فرمايشات مقام معظم رهبرى است. 
وى در ادامه مديران بانك ها را موظف كرد، تا ٣٠ خرداد ماه تمامى پرونده هاى واصله تعيين تكليف شود و از فرمانداران نيز خواست هر نوع كارشكنى يا عدم همكارى بانك ها را مستند و اعلام نمايند. 
معاون استاندار پايان تيرماه را آخرين فرصت براى پرداخت تسهلات طرح هاى اشتغال پايدار روستايى عنوان كرد و همچنين خواستار تسريع در ثبت پرداخت ها در سامانه كارا شد. 
وى افزود: گفته هاى امروز روساى بانك هاى عامل نويدبخش پرداخت هاى جهشى تسهيلات در هفته پيش رو است. 
فيروزى در ادامه از كارگزار طرح اشتغال و دبيرخانه كارگروه اشتغال استان (اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى) خواست با ارائه مشاوره هاى لازم به بانك ها، ادارات و منقاضيان تسهيلات، زميته برقرارى ارتباط بهتر و تسريع در پرداخت ها را فراهم نمايند. 
وى در پايان تاكيد كرد: اشتغال يك مساله  است كه بايد به درستى بررسى شود و بهترين راه حل براى آن پيدا شود در همين راستا لازم است اداره كار استان با كمك دانشگاه هاى استان و شركت هاى مشاور، مطالعات ديناميك اشتغال استان را با دقت انجام دهند تا فرصت ها و ظرفيت هاى اشتغالزاى استان به درستى شناخته شود.

بازدید [ 543894 ]
برچسب ها