چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

رئیس هیات بازرسی انتخابات استان کردستان؛

تخلف خاصی در روند انتخابات کردستان تاکنون مشاهدە و گزارش نشدە است

رئیس هیات بازرسی یازدهمین دورە انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کە تاکنون تخلف خاصی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اتفاق نیفتادە است.
 تخلف خاصی در روند انتخابات کردستان تاکنون مشاهدە و گزارش نشدە است

بە گزارش پایایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ شهرام ملکی در گفتگو با رسانه‌های جمعی اعلام کرد کە در سطح استان تخلفی که منجر بە اخلال در روند انتخابات شود مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیات بازرسی وظیفه کنترل صحت و سلامت انتخابات برای مشارکت مردم و اطمینان بخشی به آنان را بر عهده دارد، گفت: برای شعبه های اخذ رای بازرسین ثابت و سیار تعین شده اند ود سطح استان ۹۹۰ بازرس در شعب اخذ رای مشغول انجام وظیفه هستند.

وی همچنین اعلام کرد: از سوی وزارت کشور برای هر شهرستان یک بازرس ویژه در نظر گرفته شده که اگر مورد خاصی از تخلف انتخاباتی مشاهده کرد آن را سریعا به رابطین این حوزه منتقل کند.

بازدید [ 315039 ]
برچسب ها