چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

تقدیر استاندار کردستان از سرباز فداکار سروآبادی

▫️بهمن مرادنیا از سرباز فداکار سروآبادی که سه ماه از حقوق خود را صرف خرید اقلام معیشتی برای اقشار ضعیف کرده بود تقدیر کرد.
 تقدیر استاندار کردستان از سرباز فداکار سروآبادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ سرباز وظیفه"خیام رحمانی"اهل روستای " ژریژە" سروآباد کە سە ماە از حقوق سربازی خود را برای خرید گوشی تلفن همراە پس انداز کردە بود و در جریان بیماری کرونا آن را بە خرید بستە های کمک معیشتی اختصاص دادە بود مورد تجلیل و تقدیر استاندار کردستان قرار گرفت.

مرادنیا با هزینە شخصی خود و بە پاس قدردانی از فداکاری این سرباز و ترویج فرهنگ ایثار و نوع دوستی یە دستگاە گوشی همراە بە وی هدیە کرد.

مرادنیا عنوان کرد: کردستان سرزمین مردمان با اصالت و فرهنگ مدار است و در دورە های مختلف و مناسبت های گوناگون هموارە و در هر شرایطی یار ویاور اقشار ضعیف و نیازمندان بودە اند.


بازدید [ 45714 ]
برچسب ها