چهار شنبه 1 خرداد سال 1398

اخبار

خبرنگاران در توسعه نقش اساسى دارند

استاندار كردستان در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران نقش جدى در تولید آگاهى دارند و آگاهى پیش نیاز توسعه است بنابراین خبرنگاران نقش اساسى در توسعه دارند.
 خبرنگاران در توسعه نقش اساسى دارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ عبدالمحمد زاهدى در جمع خبرنگاران استان ضمن تبریك این روز به اهالى مطبوعات یاد خبرنگاران دوران دفاع مقدس و همه خبرنگارانى را كه جان خود را در عرصه اطلاع رسانى از دست دادند گرامى داشت و براى استاد ابراهیم دلاورى خبرنگار پیشكسوت كُرد كه در بستر بیماریست آرزو سلامتى كرد.
وى از اعضاى هیات مدیره خانه مطبوعات و سایر افرادى كه بانى این مراسم بودند قدردانى و خاطرنشان كرد: برگزارى این مراسم توسط خانه مطبوعات تجربه خوبى است كه مسئولیت چنین برنامه هایى را از دولت بگیریم و به خود مجموعه واگذار شود.  
زاهدى در جایگاه استاندار گفت: امروز كار خبرنگارى و رسانه، با گذشته بسیار متفاوت  است،  در گذشته خبرنگارى فقط نگارش و اطلاع رسانى خبر بود اما امروز كار خبرنگارى فراتر  رفته امروز بحث تولید خبر است.
وى در این خصوص افزود: تولید خبر به این معنا كه از روزنه كوچكى خبر تولید كرده و به جامعه عرضه مى كنند.
استاندار كردستان اضافه كرد: امروز خبرنگاران صرفا به اطلاع رسانى بسنده نمى كنند بلكه اخبار را تحلیل مى كنند و از این تحلیل به قضاوت مى رسند.
وى، خاطرنشان كرد: در این تحلیل و قضاوت مدیران قضاوت مى شوند كه این امر موج افزایش تحمل مدیران مى شود.
زاهدى با یادآورى نیازهاى مختلف جامعه بشرى، اذعان داشت: امروز آگاهى یك نیاز اساسى است  و خبرنگاران در تولید آگاهى نقش جدى دارند.
وى افزود: آگاهى پیش نیاز توسعه است  بنابراین خبرنگاران نقش اساسى در توسعه دارند و هرچه در حوزه آگاهى بخشى فعال تر باشند جامعه به سمت توسعه متوازن پیش مى رود.
زاهدى در ادامه با اتكا به سابقه فعالیت خبرى خود، در جایگاه یك خبرنگار گفت: ما یك صنف هستیم به این معنا كه اگرچه مانند هم فكر نمى كنیم اما باید حامى و پشتیبان هم باشیم.
وى افزود: اعضاى صنف با وجود همه اختلاف نظرهایى كه دارند باید فقط منافع صنف را در نظر بگیرند و علاوه بر آن منافع جامعه را نیز مدنظر داشته باشند و لازمه این امر حرفه اى بودن است.
استاندار كردستان، نبود درآمد كافى، بیمه و مشكلات دیگر را عاملى براى نامطمئن بودن شغل خبرنگارى دانست و خاطرنشان كرد: ازسوى دیگرخبرنگارى كار خطرناكى است و یك اشتباه كوچك ممكن است مشكل جدى ایجاد كند.
زاهدى همچنین بر لزوم و اهمیت آموزش براى حرفه اى شدن، تاكید كرد و ادامه داد: حرفه اى شدن انگیزه بیشترى براى ماندن در این عرصه، براى خبرنگاران ایجاد مى كند.
وى با یادآورى گستردگى عرصه كار خبرى، تجربه را امرى بسیارمهم در راه حرفه اى شدن دانست و از جوانان خواست در این زمینه ازپیشكسوتان این عرصه الگو بگیرند.
شایان ذكر است در این مراسم فرصتى فراهم شد تا خبرنگاران استان، دغدغه هاى خود را در قالب تریبون آزاد مطرح كنند و نیز خبر خوش تامین اعتبار موزه رسانه هاى كردى به نقل از فرماندار سنندج، توسط استاندار اعلام شد.

برچسب ها