چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

معاون سیاسی استاندار کردستان؛

دولت 25 هزار میلیارد تومان به حساب 23 میلیون خانوار یارانه بگیر واریز می کند

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: براساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت،۲۵ هزارمیلیارد تومان برای ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر با اعتبار یک میلیونی در نظر گرفته شده که به تدریج از یارانه این خانوارها کم خواهدشد.
 دولت 25 هزار میلیارد تومان به حساب 23 میلیون خانوار یارانه بگیر واریز می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین خوش اقبال درگفتگو با خبرنگار ماضمن اشاره به پیامدهای اقتصادی واجتماعی بیماری کرونا درکشور واستان کردستان، اظهار داشت: با استناد به مصوبات ستاد اقتصادی دولت‌ جهت حمایت از اقشار کم درآمد به سه میلیون نفر در چهار نوبت بسته حمایتی 200تا 600 هزار تومان تعلق خواهد گرفت كه مرحله دوم آن پایان فروردین ماه پرداخت خواهد شد.
وی افزود: همچنین وامی بین یک تا دو میلیون تومان با نرخ 4 درصد در اختیار 4 میلیون خانوارکم درآمد قرار می گیرد.
رئیس کمیته امنیتی اجتماعی وانتظامی ستاد استانی مدیریت کرونا در بخشی دیگر از سخنان خود ابراز داشت: برای کسب و کارهایی که به علت بيماري كرونا دراستان تعطیل و یا دچار کسادی شده اند، وامی با نرخ 12 درصد وبازپرداخت دوساله، در نظر گرفته شده که باچند ماه تاخیر در باز پرداخت ،از اول مهرماه بازپرداخت اقساط آن شروع خواهد شد. 
وی تصریح کرد: در این راستا 5 هزار میلیارد تومان دراختیار صندوق بیمه بیکاری گذاشته شده تا به افرادی که بیکاری می‌شوند طبق معیارهایی که دارند به تدریج پرداخت کنند.
معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار کردستان اظهار داشت: حدود 13 هزار میلیارد تومان هم برای بحث کرونامصوب شده كه بخشی از این به تولیداتی پرداخت می‌شود که وزارت بهداشت و درمان اعلام می‌کند و بخشی نیز به شرکت‌های دانش بنیان و بخش اعظم آن هم برای نيازمند‌یهای دانشگاههای وزارت بهداشت، درنظر گرفته شده است.

 

بازدید [ 9576 ]
برچسب ها