دو شنبه 11 فروردین سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

دیدار استاندار کردستان با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعە راه‌های کشور

استاندار کردستان در ادامە سلسلە نشست و دیدارهای خود با مسئولین کشوری در تهران بە همراە معاون هماهنگی امور عمرانی با دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعە راه‌های کشور دیدار کرد.
 دیدار استاندار کردستان با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعە راه‌های کشوربە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ در این جلسه در خصوص اختصاص قیر مورد نیاز به راه‌های روستایی و گردنه صلوات آباد و سایر محورهای اصلی بحث و گفتگو شد.

همچنین  در این جلسه کمک به پرداخت مطالبات پیمانکاران فعال در کریدور شمال به جنوب استان و تسریع در اتمام عملیات راه اصلی سنندج به مریوان  مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
بازدید [ 34200 ]
برچسب ها