شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

نارضايتى معاون استاندار از عملكرد بانك‌ها در پرداخت تسهيلات طرح اشتغال فراگير

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان از عملكرد بانك هاى عامل در پرداخت تسهيلات طرح اشتغال فراگير به شدت ابراز نارضايتى كرد.
 نارضايتى معاون استاندار از عملكرد بانك‌ها در پرداخت تسهيلات طرح اشتغال فراگير

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بانك هاى عامل در پرداخت تسهيلات طرح اشتغال فراگير، از عدم راه اندازى سامانه كارا، به عنوان مانع اصلى پرداخت تسهيلات به طرح هاى معرفى شده از سوى كميته هاى فنى استان و شهرستان معرفى كردند اما حسين فيروزى خطاب به روساى بانك ها خاطرنشان كرد: پيشتر نيز مطرح كرديم كه منتظر راه اندازى سامانه كارا نباشيد. 
وى ضمن يادآورى اينكه بالغ بر ٦٣٩ ميليارد تومان طرح به بانك هاى عامل معرفى شده از آنها خواست در بررسى و رفع اشكال پرونده ها و پرداخت تسهيلات سرعت عمل داشته باشند و در ادامه هشدار داد: موكول كردن تمامى اقدامات به زمان راه اندازى سامانه كارا، موجب اتلاف وقت شده و اجراى طرح اشتغال فراگير را در استان به تعويق خواهد انداخت. 
فيروزى در اين خصوص تصريح كرد: بانك كشاورزى استان با آغاز پرداخت تسهيلات نشان داداه كه بدون سامانه كارا مى توان به طرح هاى معرفى شده تسهيلات پرداخت كرد. 
در اين جلسه به پيشنهاد مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان مقرر شد با توجه به عدم دسترسى بانك ها به سامانه كارا، به منظور تسهيل در كار متقاضيان و همچنين جلوگيرى از اتلاف وقت، ثبت مشخصات در سامانه، توسط دستگاه هاى اجرايى انجام شود.
فيروزى در خصوص اعلام بانك مبنى بر بانك پذير نبودن طرح ها، اظهار داشت: اينكه بانك ها مرتبا اعلام كنند طرح هاى معرفى شده بانك پذير نيستند، از مسئوليت آنها كم نمى كند؛ بانك پذير نبودن همه طرح ها غيرمنطقى و غيرمعمول است و بانك ها بايد طبق دستورالعمل مشخص دليل عدم بانك پذيرى طرح ها را اعلام كنند.
معاون استاندار در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد طرح هايى كه اشتغالزايى بيشترى دارند در اولويت پرداخت تسهيلات قرار بگيرند، خاطرنشان كرد: اين امر نافى ظرفيت هاى اشتغالزايى استان نيست اما سرانه اشتغال بايد مدنظر باشد. 
 در ادامه اين جلسه طرح اشتغال پايدار روستايى نيز بررسى و مقرر شد به منظور اطلاع رسانى به مردم، ظرف مدت مشخص در همه شهرستان ها فراخوان داده شود و در پرداخت ها،حتى المقدور اختيارات به شهرستان ها تفويض شود.

برچسب ها