پنج شنبه 2 خرداد سال 1398

اخبار

858 نفر از متقاضیان تبدیل وضعیت شهرداریها مجاز به شرکت در آزمون هستند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان با بیان اینکه 858 نفر از متقاضیان آزمون تبدیل وضعیت شهرداریها مجاز به شرکت در این آزمون هستند، نحوه اعتراضات احتمالی به این بررسی ها را اعلام کرد.
858 نفر از متقاضیان تبدیل وضعیت شهرداریها مجاز به شرکت در آزمون هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، جمشید اسدی اظهار کرد: طی جلسات فشرده پرونده 1187 نفر از متقاضیان تبدیل وضعیت شهرداری های سراسر استان بررسی شد.

وی افزود: بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل ابلاغی سازمان شهردارها، پرونده 858 نفر مورد تأئید و دارای شرایط شرکت در آزمون هستند و اسامی افراد مشمول و غیرمشمول آزمون به شهرداریها ابلاغ گردیده است.

اسدی با بیان اینکه شهرداری ها ملزم به اطلاع رسانی به پرسنل مشمول و غیرمشمول خود شده اند، خاطرنشان کرد: پرسنل غیرمشمول می توانند اعتراض خود را از طریق مراجعه به سایت سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به نشانی www.imo.org.ir و دانلود فرم رسیدگی به شکایات آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ها ثبت نمایند.

وی اظهار کرد: کسانی که به نتیجه آزمون معترض هستند، می توانند علاوه بر اقدام از طریق این سامانه، شکایت خود را به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نیز ارسال کنند.

برچسب ها