اراضی دولتی با کاربری فضای سبز در اختیار شهرداری های استان قرار می گیرد
19 دی 95  05:19 ب.ظ
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: زمین های دولتی با کاربری فضای سبز در سطح شهرهای استان شناسایی شده و در اختیار شهرداری های استان قرار می گیرد تا مانع جلوگیری از دست اندازی به فضای سبز شهرها شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری در جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی با بیان این موضوع گفت: این اراضی با کاربری فضای سبز در چند فاز تحویل شهرداری ها می شود و توسط آنها احیا خواهد شد.

وی افزود: احیای این فضاهای سبز، موجب ارتقای سرانه فضای سبز در شهر سنندج و سایر شهرها خواهد شد و در نگهداری از این فضاهای سبز در سطح شهرها بسیار اثرگذار خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه این جلسه پیرامون موضوع بازآفرینی در نواحی منفصل شهری اظهار کرد: فرمول نوع مداخله در این بافتها از شهری به شهر دیگر متفاوت است و باید بر اساس شرایط محلی، تصمیم گیری برای اقدامات در ناحیه نایسر انجام شود.

قادری افزود: هنر این است که دولت، سیاستگذاری درستی انجام بدهد و اگر این مرحله به خوبی انجام شود، گام بعدی مشارکت مردم خواهد بود که می تواند منجر به ساماندهی بافتها شود و این نکته ای کلیدی است.

وی خاطرنشان کرد: باید کار را به دست مردم بسپاریم و هر زمان در این بافتها این کار را انجام دادیم، تصمیمات جواب داده است و در هر جا تصمیمات بیشتر دولتی شد، نتیجه مثبت حاصل نشده است.

معاون استاندار کردستان بر ضرورت بازنگری و تهیه طرح تفصیلی جدید برای نایسر تأکید کرد و گفت: گام بعدی، ایجاد خانه های محله و دفاتر تسهیلگری در این بافتها است.

قادری با اشاره به اینکه هماهنگ کننده فعالیتها و ادارات مرتبط در این رابطه مدیرکل دفتر فنی استانداری خواهد بود، یادآور شد: خانه محله در نایسر باید فعال و توسط شهرداری تجهیز شود و با فعالیت موسسه مردمی ژیار، اولین گام در جلب مشارکت های مردمی در این بافتها برداشته خواهد شد و اگر با این رویکرد در این بافتها ورود کنیم، نتیجه مثبتی خواهیم گرفت.

معاون عمرانی استاندار کردستان در پایان تأکید کرد: باید با اتخاذ سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز در نایسر اقدام شود و آنچه ساخته شده است نیز به شیوه مناسب ساماندهی شود.