شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ , ۰۲:۱۵:۵۲
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۶/۲ ساعت ۱۶:۳۲
لینک کوتاه مطلب:

تلاش نیروی انتظامی استان در  جهت کاهش سرقت ستودنی است/ساماندهی صنوف مزاحم بصورت جدی در دستور کار قرار بگیرد

استاندار کردستان تلاش های نیروی انتظامی استان را در جهت کشف و کاهش سرقت قابل قبول و ستودنی ارزیابی کرد.

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دومین جلسه قرارگاە  مبارزە با سرقت استان کردستان، ضمن تبریک هفتە دولت با بیان اینکە وضعیت استان از لحاظ میزان سرقت مطلوب است، گفت: طبق آمارهای موجود در کشور استان کردستان جزو استان های پایین جدول در وقوع سرقت است و این امر حاصل تلاش شبانە روزی نیروی انتظامی و فرهنگ  بالای مردم است.
وی اظهار کرد: ٨۰ درصد سرقت های انجام شدە در استان منجر بە کشف می شود و این میزان باید همچنان بیشتر شود.
مرادنیا حضور پر رنگ نیروی انتظامی در سطح شهرهای استان و خصوصا مرکز استان را در پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرائم موثر دانست و افزود: بخشی از اشیا و لوازم مسروقە از ضایعاتی فروشی ها سر در می آورند کە لازم است این اماکن کنترل و صاحبان آنها نسبت بە دریافت جواز کسب در مدت زمان یکماهە از نهادهای متولی اقدام کنند.
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بە سرقت لوازم و تجهیزات خدمات رسانی در بعضی از روستاهای استان نیز اشارە کرد و گفت: اگر تجهیزات و امکاناتی در روستاها مستقر شدە بخاطر رفاە حال مردم است و اگر این امکانات سرقت شوند مردم خود با کمبود خدمات رسانی ها مواجە می شوند.
وی عنوان کرد: مردم در روستاها نباید نسبت بە سرقت امکانات و تجهیزات بی تفاوت باشند و در مبارزە با این پدیدە همکاری و احساس مسئولیت بیشتری داشتە باشند.
وی یادآوری کرد: بعضا گزارش هایی از سرقت در ادارات دولتی نیز دادە می شود کە این امر پذیرفتنی نیست و مدیر و حراست دستگاە در این راستا باید پاسخگو باشند.
مرادنیا در ادامە ضرورت انتقال صنوف مزاحم و ضایعاتی ها در استان را بە خارج از فضای شهری یادآور شد و گفت: در کمترین زمان ممکن جلسە ای در این خصوص برگزار و برنامە ریزی های لازم در این زمینە صورت بگیرد.
وی اضافە کرد: وجود صنوف مزاحم در خیابانها و کوچە های شهر، سیما و منظر شهرها را باچالش جدی مواجە می کند و تدابیر لازم برای ساماندهی این صنوف باید اندیشیدە شود.