شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ , ۰۲:۳۹:۱۳
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۶/۷ ساعت ۲۰:۰۵
لینک کوتاه مطلب:

دستاوردهای استان حاصل کار جمعی بودە است/فروش اموال مازاد بر نیاز دستگاه‌های دولتی بصورت جدی پیگیری شود

استاندار کردستان تاکید کرد کە دستاوردهای استان در همە بخش و حوزەها حاصل کار و تلاش و پیگیری‌های جمعی بودە است.

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان کردستان عنوان کرد: در چهار سال گذشتە کارها و اقدامات بسیار مهم و بزرگی در استان و خصوصا در ایجاد زیرساخت ها صورت گرفت و باید اذعان کرد کە همە این دستاوردها با تلاش مدیران و همت جمعی محقق شدە است.

وی با بیان اینکە وضعیت استان بە نسبت استانهای برخوردار کشور بە لحاظ زیرساخت‌ها پائین‌تر و ضعیف‌تر است، افزود: علیرغم همە کمبودها توانستیم کارهای قابل توجهی را بە سرانجام برسانیم.

مرادنیا اضافە کرد: در پنج ماهە اول سالجاری و طبق آمار گمرک چهار میلیارد و٨۰۰ میلیون دلار مبادلات مرزی از مرز باشماق انجام شدە کە تا پایان سال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد کە این مهم  علیرغم امکانات کم موجود تحقق پیدا کردە است.

وی افزود: با وجود اینکە سپردەهای موجود در بانک های استان کم و چند شرکت بزرگ موجود در استان نیز حساب‌های بانکی خود را در استان متمرکز نمی‌کنند اما ما توانستیم در پرداخت تسهیلات بانکی بە واحدهای تولیدی و دیگر متقاضیان عملکرد قابل دفاعی داشتە باشیم.

استاندار کردستان مجموعە  اقتصاد و دارایی و واحدهای تابعە این وزارتخانە  را در توسعە استان حایز اهمیت برشمرد و گفت: ما در فروش اموال مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی خوب عمل نکردیم و باید علاوە بر اصلاح این رویە، استان باید از این ظرفیت قانونی بهرە مند شود.

مرادنیا افزود: تعدادی از مدیران هنوز‌ بە این اعتقاد نرسیدە اند کە باید ازطریق فروش اموال مازاد بخشی ازنیازهای مالی خود را تامین کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از همە مدیران تابعە وزارت اقتصاد و دارایی در استان کردستان، تامین قسمت بزرگی از درآمدهای کشور را از راە دریافت مالیات عنوان کرد و گفت: با توجە بە اینکە مردم کردستان درآمد چندانی ندارند و از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند باید تا جایی کە امکان دارد رعایت حال مردم  صورت بگیرد و از فشار بی مورد در جهت اخذ مالیات  پرهیز گردد.