پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ , ۰۱:۲۰:۵۰
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۸/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
لینک کوتاه مطلب:

بازنگری در بومی گزینی دانشگاه ها ضروری است/ کردستان در سطح ملی و بین المللی حرف برای گفتن دارد

استاندار کردستان بە صراحت گفت کە طرح بومی گزینی دانشگاه ها باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار بگیرد.

بە گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا، در جریان سفر آیت الله اعرافی رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور و عضو فقه های شورای نگهبان به کردستان و جلسه با دستگاه های فرهنگی استان، عنوان کرد: طرح بومی گزینی در دانشگاه ها که از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است بە ضرر استان است و با این کار جوانان با استعداد کردستانی نمی توانند در دیگر دانشگاه ها برتر کشور تحصیل کنند، بنابراین این مصوبە باید مورد بازنگری قراربگیرد.
وی با اشارە بە توانمندی های استان کردستان در حوزە مسائل فرهنگی گفت: در دوسال گذشته دو رویداد ثبت جهانی اورامان و شهر خلاق موسیقی سنندج در یونسکو اتفاق افتاد کە نشان داد کردستان در سطح ملی و بین المللی و برنامە های فرهنگی حرف برای گفتن دارد.
مرادنیا اضافە کرد: ما در بخش عمرانی و حمل و نقل کارهای بسیار انجام دادیم و باید این مسائل توسعە ای را نیز در بخش فرهنگ دنبال و سرمایە گذاری های موثرتری انجام دهیم.
استاندار کردستان با بیان اینکە با توجە بە ارتباطات موجود و ظرفیت های استان در حوزە فرهنگی و گردشگری بی گمان در سال های آیندە شاهد تحول در این بخش خواهیم بود، گفت: ما باید کاری کنیم کە نگاە دیگر مناطق کردنشین در داخل و خارج کشور‌ بە سمت استان کردستان باشد.