پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

انتخابات مجلس شورای اسلامی

اطلاعات آماری انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی در استان کردستان

دوره واجدین شرایط کل آرای ماخوذه درصد مشارکت متوسط کشور
اول 460775 103641 22.49 52.14
دوم 514571 246512 47.91 64.64
سوم 574646 353346 61.49 59.72
چهارم 641736 457855 71.35 57.81
پنجم 733000 564877 77.06 71.1
ششم 832236 584075 70.18 67.35
هفتم 1018787 328711 32.26 51.21

 

نام دوره

واجدین شرایط

کل آراء مأخوذه

درصد مشارکت

متوسط کشور

دوره هفتم ( مرحله دوم )

518353

131476

36/25

-

دوره هشتم

908911

423227

56/46

65

دوره هشتم ( مرحله دوم)

401593

67299

75/16

-

دوره نهم

1002147

577607

58

64

دوره نهم ( مرحله دوم)

427900

127464

79/29

-

دوره دهم

1161536

621472

50/53

62

دوره دهم (مرحله دوم )

671330

136485

33/20

-

 

*انتخابات مرحله دوم دوره هفتم فقط در حوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره وکامیاران  وقروه ودهگلان برگزار گردید.

*انتخابات مرحله دوم دوره هشتم فقط در حوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره وکامیاران برگزار گردید.

*انتخابات مرحله دوم دوره نهم فقط در حوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره وکامیاران برگزار گردید.

*انتخابات مرحله دوم دوره دهم فقط در حوزه های انتخابیه سنندج ، دیواندره وکامیاران ومریوان وسروآباد برگزار گردید.

 

بازدید [ 8140 ]
برچسب ها