پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

اخبار

فیروزی عنوان کرد:

کردستان از لحاظ نیروی انسانی استانی ثروتمند است

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى كردستان، گفت: كردستان از لحاظ نيرورى انسانى، استانى ثروتمند است اما نتوانسته ايم نرم افزارهاى فكر و ذهن سرمايه هاى انسانيمان را با امكانات مادى و اقتصادى تركيب و از آن بهره بردارى كاملى داشته باشيم.
کردستان از لحاظ نیروی انسانی استانی ثروتمند است

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در چهارمين جلسه كارگروه ارزيابى و نظارت طرح تكاپو كه با حضور نمايندگانى از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى برگزار شد، اظهار داشت: طى ٤ سال گذشته مجموعه ادارى مرتبط استان با تمام توان تلاش كردند زيرساخت هاى ارتباطات در استان را گسترش دهند و اقدامات بسيار خوبى در زمينه توسعه كمى و كيفى زيرساخت ها انجام شده هرچند نياز استان و انتظار ما بيشتر است و اميدواريم با شتاب بيشتر روند توسعه زيرساخت هاى ارتباط ادامه يابد.
وى با تاكيد بر اينكه استعداد و فراوانى نيروى انسانى استان در حوزه IT موجب شد تا كردستان به عنوان استان پايلوت در اجراى طرح تكاپو انتخاب شود، افزود: مشاركت اينترنتى مردم كردستان در سرشمارى سال ٩٥ و كسب رتبه سوم در كشور ثابت كرد كه ما در ٢ سطح مردمى و بهره برداران، و مديران و سيستم دولتى آمادگى لازم براى بهره گيرى از فناورى اطلاعات را داريم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان در ادامه افزود: بانگاهى به برنامه هاى بالادستى، اهميت فناورى اطلاعات و ارتباطات، كه بيشترين سهم را در بهره ورى، اشتغال و سرمايه گذارى در برنامه ششم و برنامه ريزى توسعه كشور هم بيشتر نمايان شده است.
وى خاطرنشان كرد: يكى از مهمترين اهداف ما ايجاد اشتغال و خلق ثروت در حوزه IT است و بايد تلاش كنيم متخصصان و نخبگان اين منطقه در همين منطقه مشغول به كار و فعاليت شوند.
فيروزى ادامه داد: ما در مجموعه ادارى استان، طى ٢ سال گذشته تمام تلاش خود را به كار بستيم تا موانع اجراى تفاهم نامه طرح تكاپو را رفع و شرايط را تسهيل كنيم، اما رفع برخى موانع در داخل استان ميسر نيست و بايد در سطوح بالاتر حل شود كه اگر اين تسهيل گرى اتفاق بيفتد با توجه به اينكه شرايط ذهنى و فرهنگى در استان مهياست، به آن ميزان از اشتغالزايى و توليد ثروت كه پيش بينى شده خواهيم رسيد.
وى با اشاره به موفقيت شركت ژورى مانگ در توليد بازى رايانه اى شوفر و صادر كردن آن به ٧٨ كشور دنيا، يادآور شد: توان جذب و بهره ورى سيستم ادارى و نيروى انسانى متخصص كردستان بيشتر از شرايط موجود است، خاطرنشان كرد: ما قول مى دهيم هر مبلغى كه در حوزه IT از كردستان حمايت شود، به همان اندازه بهره ورى خواهيم داشت.
فيروزى در پايان خواستار حمايت هاى نهادى، مالى و ادارى هرچه بيشتر وزارتخانه هاى فناورى ارتباطات و اطلاعات و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، از اشتغال در كردستان شد.

برچسب ها