پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

اخبار اقتصادی و عمرانی

59 طرح در کارگروه زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت

59 طرح تولیدی، گردشگری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان کردستان بررسی و 53 طرح از آنها تصویب رسید.
59 طرح در کارگروه زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان کردستان روز سه شنبه با حضور اعضای کارگروه و به ریاست امیر قادری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان برگزار شد.
در این جلسه در مجموع 59 طرح تولیدی، گردشگری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها 53 طرح به تصویب رسید.
همچنین با سه طرح مخالفت شد و سه طرح دیگر نیز مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

برچسب ها