یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ , ۱۳:۲۶:۵۸
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۲/۳/۲۸ ساعت ۱۳:۰۲
لینک کوتاه مطلب:

خدمات استانداری

عنوان خدمت کلان (شناسه زیرخدمت) عنوان زیرخدمت (شناسه زیرخدمت) نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
مدیریت تحصیلی – دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص (۱۸۰۴۲۱۷۵۰۰۰) آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص) حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری
-۱۸۰۴۲۱۷۵۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۶
ارائه خدمات آموزشی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰) آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور روستایی و شوراها
-۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
ارائه خدمات آموزشی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰) آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
ارائه خدمات آموزشی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰) آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۲) غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران
۳۵۳۱۱۱۲۵۱۴
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف (۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۵) حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی (۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۹) غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۸ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور روستایی و شوراها
-۱۳۰۴۲۱۶۳۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
برگزاری انتخابات در استان (۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰) اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
-۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۹
مدیریت تحصیلی – دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص (۱۸۰۴۲۱۷۵۰۰۰) ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری
-۱۸۰۴۲۱۷۵۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۶
خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران
-۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۵۱۴
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۵ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۰۰۳۲۱۶۸۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۰۰۱۲۱۵۴۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
برگزاری انتخابات در استان (۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰) اعلام نتایج انتخابات در استان حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
-۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۹
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰) برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور زنان و خانواده
-۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۲۴۹
پاسخ به استعلامات حوزه استان (۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰) پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۰۰۳۲۱۷۰۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
پاسخ به استعلامات حوزه استان (۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰) پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۰۰۱۲۱۷۰۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۷۰۴۲۱۶۹۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران
-۱۹۰۹۲۱۶۴۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۵۱۴
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰) پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول _
-۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۰
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۳۲۱۶۳۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید بودجه شهرداری ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۵ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تأیید حسابرسی دهیاری‌ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۷ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۶ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تأیید حکم دهیاران حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۵ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۵۰۲۲۱۶۲۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها حضوری شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۷ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) تایید مراکز ثقل استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل
-۱۱۰۵۲۱۵۳۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۶۱۴
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۸ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل
-۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۶۱۴
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۹ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰) تسهیل روند صدور شعبتابعیت فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
-۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۱۱۰
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۳۰۱۲۱۶۳۱۰۶ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۵۰۳۲۱۶۱۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی) حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه توافق نامه
-۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۷ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
برگزاری انتخابات در استان (۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰) ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستان غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
-۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۹
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰) حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور زنان و خانواده
-۱۷۰۶۲۱۵۹۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۲۴۹
خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) (۱۲۰۳۱۲۷۱۰۰۰) خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۲۰۳۲۱۷۱۰۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰) راهبری برنامه های فرهنگی زائرین استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول _
-۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۱
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰) راهبری خدمات رفاهی زائرین استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول _
-۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۴
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
-۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۱۱۰
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور روستایی و شوراها
-۱۴۰۱۲۱۶۳۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول -_
-۱۷۰۴۲۱۶۸۱۰۳
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات دهیاران حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها
-۱۳۰۵۲۱۶۷۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۱
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری (۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰) رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
-۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۹
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۳۲۱۵۴۱۱۶ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) رسیدگی به شکایات مناقصات استانی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰) رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۷
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) خدمت : رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰) رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور زنان و خانواده
-۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۲۴۹
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
-۱۳۰۹۲۱۶۵۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۱۱۰
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
-۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۱۱۰
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰) ساماندهی زائرین اربعین استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول _
-۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۳
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰) ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول _
-۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۲
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور روستایی و شوراها
-۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۶ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۸ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۷
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدرو یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران
-۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۱۴
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۴ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۷ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۵ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۲ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۲۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۳۰
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) صدور مجوز برای پروانه های صنفی و سیاسی استان غیرحضوری راهنما شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۷
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-۱۲۰۱۲۱۵۵۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۷
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۰ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان ) ۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰ ) صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۵ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل
-۱۸۰۸۲۱۵۳۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۶۱۴
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰) صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر غیر از کلانشهرها غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۳۲۱۰
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰) صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
-۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۴ ۳۵۳۱۱۱۲۱۱۰
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل
-۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۶۱۴
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران
-۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۰ ۳۵۳۱۱۱۲۵۱۴
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰) نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان غیرحضوری راهنما شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۷
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰) نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-۱۲۰۱۲۱۶۰۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۱۳۱
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۷۰۲۲۱۶۸۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۱ ۳۵۳۱۱۱۲۲۸۲
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۳ ۳۵۳۱۱۱۲۵۲۷
خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران
-۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۵۱۴
هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان (۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰) هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول _
-۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل
-۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۲ ۳۵۳۱۱۱۲۶۱۴

​​​​​​​