یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ , ۱۳:۰۶:۳۷
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۴/۱۸ ساعت ۱۶:۰۵
لینک کوتاه مطلب:

ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

نام دوره

واجدین شرایط

کل آراء مأخوذه

درصد مشارکت

متوسط کشور

دوره نهم

۱۰۳۲۳۰۶

۳۸۵۴۱۶

۳۷٫۳۳

۶۲٫۸۴

دوره نهم (مرحله دوم)

۱۰۳۲۳۰۶

۲۵۷۶۴۳

۲۴٫۹۶

۵۹٫۷۶

دوره دهم

۹۴۳۸۱۸

۶۱۰۷۵۶

۶۴٫۷۱

۸۵

دوره یازدهم

۱۰۶۲۴۴۹

۶۶۱۰۹۰

۶۲٫۲۷

۷۲٫۲

دوره دوازدهم

۱۱۸۱۸۸۳

۶۹۴۰۳۷

۵۸٫۷۲

۷۳٫۷

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان – دور اول تا هشتم

دوره واجدین شرایط کل آرای ماخوذه درصد مشارکت متوسط کشور
اول ۴۶۰۷۷۵ ۵۹۱۰۰ ۱۲٫۸۳ ۶۷٫۴۲
دوم ۴۸۶۹۳۱ ۲۱۲۸۸۴ ۴۳٫۷۲ ۶۴٫۲۴
سوم ۴۸۶۹۳۱ ۲۳۵۹۸۰ ۴۸٫۴۶ ۷۴٫۲۶
چهارم ۵۴۳۷۸۰ ۲۸۰۴۵۱ ۵۱٫۵۷ ۵۴٫۷۸
پنجم ۶۰۷۲۶۵ ۳۵۶۳۲۳ ۵۸٫۶۸ ۵۴٫۵۹
ششم ۶۹۴۶۸۷ ۳۸۱۷۹۰ ۵۴٫۹۶ ۵۰٫۶۶
هفتم ۷۸۱۰۴۸ ۶۱۷۳۵۱ ۷۹٫۰۴ ۷۹٫۹۲
هشتم ۹۱۰۳۶۴ ۴۸۶۵۹۶ ۵۳٫۴۵ ۶۶٫۷۷