سه شنبه ۳ بهمن سال ۱۳۹۶

تقسیمات کشوری

ردیف

نام شهرستان

مرکز

تاریخ تاسیس

مساحتkm

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

روستای دارای سکنه

روستای خالی از سکنه

1

بانه

بانه

1337/4/12

1746

4

4

8

191

23

2

بيجار

بيجار

1316/10/19

5837

3

5

11

228

46

3

سقز

سقز

1325/6/14

4313

4

2

11

272

36

4

سنندج

سنندج

1316/10/19

3637

4

2

12

200

11

5

قروه

قروه

1338/9/1

2654

4

4

10

133

21

6

مريوان

مريوان

1337/4/12

2233

3

4

6

139

21

7

دیواندره

دیواندره

1373/1/14

3752

3

2

8

172

7

8

كامياران

كامياران

1373/1/14

2035

2

2

7

144

20

9

سروآباد

سروآباد

1381/3/26

1087

2

2

8

72

3

10

دهگلان

دهگلان

1386/2/10

1843

2

2

5

104

17

*

كردستان

سنندج

1337/07/28

29137

31

29

86

1655

205

استان کردستان با مساحت 29137 کیلومتر مربع در غرب کشور ایران قرار گرفته که دارای 237 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق می باشد. بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی، استان کردستان دارای 10 شهرستان ، 31 بخش، 29 شهر و تعداد 86 دهستان و 1655 روستای دارای سکنه  و205 روستای خالی از سکنه می باشد.

 

 

بازدید [ 124 ]
برچسب ها