سه شنبه 26 شهریور سال 1398

استاندار کردستان؛

۹۰۰ واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن در سنندج ساختە خواهد شد

  ۹۰۰ واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن در سنندج ساختە خواهد شد

استاندار کردستان از ساخت ۹۰۰ واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن بە همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(رە) در سنندج خبر داد.

اخبار

استاندار کردستان:

آموزش برای پیشگیری از ابتلا بە دیابت باید مورد توجە قرار گیرد

  آموزش برای پیشگیری از ابتلا بە دیابت باید مورد توجە قرار گیرد

استاندار کردستان بر ضرورت ارائە آموزش بە شهروندان برای پیشگیری از ابتلا بە دیابت در همە سطوح جامعە تاکید کرد.

اخبار

استاندار کردستان:

هزینەهای انجام شدە برای آموزش‌های مهارتی سرمایەگذاری محسوب می‌شود

  هزینەهای انجام شدە برای آموزش‌های مهارتی سرمایەگذاری محسوب می‌شود

استاندار کردستان تاکید کرد هزینەهایی کە برای آموزش‌های مهارتی انجام می‌شود یک نوع سرمایەگذاری محسوب می‌شود.

اخبار

استاندار کردستان:

جشنوارە موسیقی هند و اروپایی در سنندج برگزار می‌شود

  جشنوارە موسیقی هند و اروپایی در سنندج برگزار می‌شود

جشنوارە موسیقی هند و اروپایی در سنندج بە عنوان شهر خلاق موسیقی برگزار می‌شود، این پیشنهاد را انجمن موسیقی ایران شعبە کردستان در دیدار با مرادنیا استاندار کردستان ارائە داد.

اخبار

استاندار کردستان:

همە دستگاه‌ها برای افزایش صادرات همت کنند/ برگزاری نمایشگاه در اقلیم کردستان عراق توسعه صادرات را به دنبال خواهد داشت

  همە دستگاه‌ها برای افزایش صادرات همت کنند/ برگزاری نمایشگاه در اقلیم کردستان عراق توسعه صادرات را به دنبال خواهد داشت

استاندار کردستان خواستار همت و تلاش همه دستگاه‌ها برای افزایش صادرات به عراق و اقلیم کردستان شد.

اخبار

معاون اقتصادی استاندار:

کاهش ۱۲ درصدی مبادلات مرزی استان باید جبران شود/ توسعە صادرات راهبرد اصلی در اقتصاد کشور است

  کاهش ۱۲ درصدی مبادلات مرزی استان باید جبران شود/ توسعە صادرات راهبرد اصلی در اقتصاد کشور است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تاکید کرد که کاهش ۱۲ درصدی مبادلات مرزی استان در پنج ماهه نخست باید با راهکارهای مختلف و برنامه‌ریزی درست جبران شود.

اخبار
اخبار فرمانداری ها
  از وزنه بردار معلول کامیارانی عضو تیم ملی تجلیل شد

کامیاران

از وزنه بردار معلول کامیارانی عضو تیم ملی تجلیل شد

فرماندار شهرستان کامیاران ، معاون عمران وبرنامه ریزی فرماندار ، رئیس هیئت ورزشی جانبازان ومعلولین استان وجمعی از مسئولان با معین احمدی وزنه بردارمعلول عضو تیم ملی و دارنده عناوین قهرمانی کشوری وآسیایی دیدار و از این ورزشکار تجلیل به عمل آورند

مشاهده مطلب
گزارشات چند رسانه ای