دو شنبه ۲ بهمن سال ۱۳۹۶

باحضور استاندار کردستان؛

مشکلات سرمایەگذاری شرکت خورشید زریبار بررسی شد

  مشکلات سرمایەگذاری شرکت خورشید زریبار بررسی شد

استاندار کردستان از کارخانە ایستک متعلق شرکت خورشید زریبار بازدید و مشکلات و موانع سد راە این شرکت را بررسی کرد.

مشاهده مطلب

معاون عمرانی استاندار کردستان:

خطر کم آبی کاملا جدی است/کاهش شدید بارندگی ها نگران کننده است

   خطر کم آبی کاملا جدی است/کاهش شدید بارندگی ها نگران کننده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به کاهش شدید بارندگی ها در سطح کشور و استان، خطر کم آبی را بسیار جدی می داند و خواستار صرفه جویی بیشتر در مصرف آب می شود.

مشاهده مطلب

استاندار کردستان در جلسە شورای اداری شهرستان بیجار؛

بگذارید سرمایەگذاران بخش خصوصی عرض اندام کنند

  بگذارید سرمایەگذاران بخش خصوصی عرض اندام کنند

استاندار کردستان برضرورت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای عرض اندام سرمایەگذاران بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تاکید کرد.

مشاهده مطلب

مرادنیا در بیجار:

مردم برای توسعە و رونق سرمایەگذاری در بیجار بە صحنە بیایند

  مردم برای توسعە و رونق سرمایەگذاری در بیجار بە صحنە بیایند

استاندار کردستان مردم دیار گروس برای توسعە، پیشرفت وسرمایەگذاری در این شهرستان را بە حضور پررنگ در صحنە فراخواند.

مشاهده مطلب

کلنگ‌زنی سە پروژە ورزشی در بیجار با حضور استاندار کردستان

  کلنگ‌زنی سە پروژە ورزشی در بیجار با حضور استاندار کردستان

با سفر استاندار کردستان بە شهرستان بیجار سە پروژە ورزشی کلنگ‌زنی شد کە قرار است ظرف مدت سە سال بە بهرەبرداری برسد.

مشاهده مطلب

استاندار کردستان:

تيم مشاورانم را از ميان دانشگاهيان انتخاب مى كنم

  تيم مشاورانم را از ميان دانشگاهيان انتخاب مى كنم

استاندار كردستان در ديدار با اعضاى هيات رييسه دانشگاه كردستان، گفت: تصميم دارم تيم مشاورانم را از ميان دانشگاهيان انتخاب كنم.

مشاهده مطلب