سه شنبه 12 فروردین سال 1399

آخرین اخبار

استاندار کردستان پیشنهاد کرد؛

پرداخت یکجای یارانە سە ماهە اول سال بە مردم/ طرح فاصلە گذاری اجتماعی با دقت در کردستان در حال اجرا است

  پرداخت یکجای یارانە سە ماهە اول سال بە مردم/ طرح فاصلە گذاری اجتماعی با دقت در کردستان در حال اجرا است

استاندار کردستان بە وزیر کشور و هیات دولت پیشنهاد داد درصورت امکان یارانە سە ماهە اول سال بصورت یکجا ودر راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر پرداخت شود.

اخبار

معاون استاندار؛

٨۵ درصد مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا همکاری کرده‌اند/ با متخلفان و تهدید کنندگان سلامت مردم بە شدت برخورد می‌شود

  ٨۵ درصد مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا همکاری کرده‌اند/ با متخلفان و تهدید کنندگان سلامت مردم بە شدت برخورد می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: در موضوع پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بیش از ٨۵ درصد مردم استان همکاری کردەاند و با کسانی کە سلامت مردم را تهدید می‌کنند بە شدت برخورد می‌شود.

اخبار

استاندار کردستان تاکید کرد؛

۱۳ بە در در خانە بمانید، همە راه‌های خروجی بستە است

  ۱۳ بە در در خانە بمانید، همە راه‌های خروجی بستە است

استاندار کردستان بە همە مردم استان تاکید کرد کە روز سیزدە بە در حتما در خانە بمانند چرا کە تمامی خروجی شهرها بستە خواهد بود.

اخبار

پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت ۱۲ فروردین سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

  پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت ۱۲ فروردین سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

بهمن مرادنیا در پیامی دوازدهم فروردین، سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران را بە مردم شریف استان کردستان تبریک گفت.

اخبار

استفادە حداکثری از دولت الکترونیک برای ارائە خدمت اجتناب ناپذیر است

  استفادە حداکثری از دولت الکترونیک برای ارائە خدمت اجتناب ناپذیر است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان خواستار استفادە حداکثری از ظرفیت دولت الکترونیک برای ارائە خدمت بە مردم در شرایط کنونی شد.

اخبار اقتصادی و عمرانی

تماس تلفنی رئیس دستگاە قضا با استاندار کردستان

  تماس تلفنی رئیس دستگاە قضا با استاندار کردستان

آیت‌اللە سید ابراهیم رئیسی ، رئیس قوە قضائیە در تماسی تلفنی با استاندار کردستان در جریان آخرین اقدامات انجام شدە در خصوص وضعیت بیماری کرونا در استان و زندان سقز قرار گرفت.

اخبار

خوش‌اقبال؛

بهره‌گیری از توان سمن‌ها، راهکار موثر مقابله با شیوع کرونا/ اعمال محدودیت در پارک‌های کردستان در روز ۱۳ فروردین

   بهره‌گیری از توان سمن‌ها، راهکار موثر مقابله با شیوع کرونا/ اعمال محدودیت در پارک‌های کردستان در روز ۱۳ فروردین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، بهره گیری از توان سمن ها، احزاب، گروه ها و رسانه ها را راهکاری مناسب در مقابله با شیوع کرونا در استان عنوان کرد.

اخبار

معاون سیاسی استاندار:

احزاب استان باید مردم را به رعایت نکات بهداشتی برای مقابله با گسترش بیماری کرونا ترغیب کنند

  احزاب استان باید مردم را به رعایت نکات بهداشتی برای مقابله با گسترش بیماری کرونا ترغیب کنند

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: احزاب باید مردم را به تلاش بیشتر برای رعایت نکات بهداشتی با هدف پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری کرونا در استان ترغیب کنند.

اخبار