پنج شنبه 14 آذر سال 1398

مرادنیا:

جوامع محلی باید حافظ منابع طبیعی باشند/ بیش از ۱۲۰۰ هکتار نهال کاری در کردستان انجام شدە است

  جوامع محلی باید حافظ منابع طبیعی باشند/ بیش از ۱۲۰۰ هکتار نهال کاری در کردستان انجام شدە است

استاندار کردستان از جوامع محلی استان درخواست کرد حافظ عرصه‌های منابع طبیعی باشند.

اخبار

استاندار کردستان؛

مردم در انتخابات حضور پرشور و حماسی داشتە باشند/ تاکنون ۱۱۱ نفربرای انتخابات ثبت نام کردە‌اند

  مردم در انتخابات حضور پرشور و حماسی داشتە باشند/ تاکنون ۱۱۱ نفربرای انتخابات ثبت نام کردە‌اند

استاندار کردستان از مردم خواست در انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی حضور پرشور و حماسی داشتە باشند.

اخبار

استاندار کردستان؛

چهرەهای توانمند و شاخص در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند/ رسالت دولت برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است

  چهرەهای توانمند و شاخص در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند/ رسالت دولت برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است

استاندار کردستان از چهرە‌های شاخص و توانمند استان خواست در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شرکت پررنگ داشته باشند.

اخبار

استاندار کردستان؛

برای پرسش‌های قشر دانشگاهی پاسخ داشته باشیم

  برای پرسش‌های قشر دانشگاهی پاسخ داشته باشیم

استاندار کردستان، گفت: نگران بحث هایی که قشر دانشگاهی مطرح می کنند نباشیم بلکه باید برای پرسش های آنان پاسخ داشته باشیم.

اخبار

استاندار کردستان؛

دولت و نظام توجه جدی به توسعه کردستان دارند/ کردستان نیازمند جهش در همه بخش‌های توسعه‌ای است

  دولت و نظام توجه جدی به توسعه کردستان دارند/ کردستان نیازمند جهش در همه بخش‌های توسعه‌ای است

استاندار کردستان یادآوری کرد که نظام و دولت برای توسعه همه جانبه کردستان تلاش می کنند و ما نیازمند جهش در همه بخش‌ها هستیم.

اخبار اقتصادی و عمرانی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور :

ایجاد اشتغال را محور توسعە روستاها قرار دادەایم/کردستان از استان‌های موفق و پیشرو در ایجاد اشتغال روستایی است

  ایجاد اشتغال را محور توسعە روستاها قرار دادەایم/کردستان از استان‌های موفق و پیشرو در ایجاد اشتغال روستایی است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عنوان کرد که ایجاد اشتغال به محور توسعه روستاها تبدیل شده و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود.

اخبار

سرپرست امور روستایی و شوراها استانداری:

عملکرد دولت در حوزە دهیاری‌های کردستان چشمگیر و ستودنی است

  عملکرد دولت در حوزە دهیاری‌های کردستان چشمگیر و ستودنی است

سرپرست امور روستایی و شوارهای استانداری کردستان عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزە دهیاری‌ها را ارزشمند و ستودنی ارزیابی کرد.

اخبار اقتصادی و عمرانی

معاون عمرانی استاندار:

نیازمند تعریف ۱۱۰۰ کیلومتر راە روستایی برای رسیدن بە میانگین کشوری هستیم

  نیازمند تعریف ۱۱۰۰ کیلومتر راە روستایی برای رسیدن بە میانگین کشوری هستیم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اذعان کرد برای رسیدن به میانگین کشوری نیازمند تعریف هزاریو ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی جدید هستیم.

اخبار اقتصادی و عمرانی
اخبار فرمانداری ها
  بازدید استاندار کردستان با همراهی معاونین از ستاد ثبت نام فرمانداری سنندج

بازدید استاندار کردستان با همراهی معاونین از ستاد ثبت نام فرمانداری سنندج

مشاهده مطلب
گزارشات چند رسانه ای