یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ , ۱۴:۴۹:۵۷
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۴/۱۸ ساعت ۱۵:۵۷
لینک کوتاه مطلب:

تلفن‌های تماس

توجه: جهت دسترسی به تلفنهای داخلی (شماره های چهار رقمی) عدد ۳۱۸۲ را به اول شماره اضافه نمایید.

استانداری

  • آدرس پستی : سنندج – خیابان امام خمینی – استانداری كردستان
  • كد پستی : ۶۶۱۴۷۳۶۷۹۱
  • نمابر: ۳۳۱۶۴۷۲۲
  • پست الكترونیك : Info@Ostan-kd.ir

 

 

 

دفتر استاندار
مدیر کل حوزه:آقای احسان درویشی ۳۳۱۶۳۸۲۰-۱
نمابر ۳۳۱۶۳۸۱۷
معاون اجرایی: آقای عبدالملکی ۲۲۲۰
آقایان آق‌داشی- احمدی ۲۲۲۱
آقایان محمدی – ساعدی نیا ۲۲۶۶-۷
مشاورین استاندار ۲۳۴۸
 روابط عمومی و امور بین الملل
معاون مدیرکل حوزه: آقای سید دارا سیدعباسی

دفتر:

۲۲۲۲ -۳۳۱۶۴۷۶۷
ایمان زاده و ملایی

یاسینی

۳۳۱۶۳۸۲۲
۲۳۳۷
حراست
آقای مردانی ۳۳۱۶۳۸۱۳-۳۳۱۶۳۸۲۴
آقایان تاهو ۲۲۶۳
آقایان شریفیان-خدابنده لو ۲۳۴۷
خانم حسن آبادی ۲۳۶۵
خانم ۲۲۰۳
خانم ۲۳۳۳
اطلاعات برادران ۲۳۵۹
اطلاعات خواهران ۲۲۹۷
اطلاعات پارکینگ ۲۲۹۶
اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی
مدیرکل : بهمنی ۲۲۷۹ – ۳۳۱۶۳۸۴۲
مسئول دفتر آقای پیام عربیان ۲۲۷۹-۳۳۱۶۳۸۴۲
معاون آقایان شفیعی – حقیری ۲۲۳۹
آقایان امینی-  حسینی ۲۲۶۹
خانم رحمانی – شامی ۲۳۷۵
معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی ۲۲۶۳۸۱۰
مسئول دفتر: آقای پدرام ارغوانی ۳۳۱۶۳۸۱۰-۳۳۱۶۳۸۳۳ – ۲۲۱۹
آقای فهیمی ۲۲۹۴-۲۲۱۲
دفتر امنیتی انتظامی
مدیر کل: آقای محمد رضایی ۳۳۱۶۳۹۵۷
مسئول دفتر: آقای نادری ۲۲۰۲- ۳۳۱۶۳۹۵۷
آقایان شهسواری – مرادی ۲۲۴۲
آقایان علیرضا خدابنده لو- اسفندیاری ۲۲۷۸
آقایان محسن خدابنده لو – قائم پناه ۲۲۵۸
خانم ها خضری – قادریان ۲۲۵۶
امور اجتماعی و شورا
مدیر کل خانم رستگار ۲۲۸۰ – ۳۳۱۶۳۸۳۲
مسئول دفتر: آقای یخچالی ۳۳۱۶۳۸۳۲-۲۲۸۰
آقایان مبارکی- زارع منش ۲۲۴۸
خانم امجدی-تارا-پاشایی ۲۲۶۸
اقای امید محمدی ۲۲۴۱
هزینه گزینش
رییس هسته گزینش خانم جمشیدی ۳۳۱۶۳۸۳۰-۲۳۹۲
 خانم شعله عزیزی ۲۳۹۰
آقای بابک شاهمرادیان-زمانی محمدی ۲۲۵۳
کمسیون امور بانوان
خانم زینب زاله ۲۳۴۵-۳۳۱۶۳۸۱۴
خانم ها همت بلند –رستگار نسب -محمدپور ۲۳۴۵
امور اتباع و مهاجرین
آقای محسن شریفیان ۳۳۲۳۷۷۰۵ – ۳۳۲۳۷۶۱۵ – ۳۳۲۳۷۶۱۹۰
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی: ۲۳۳۹-۲۳۶۰-۳۳۱۶۳۸۴۱
مسئول دفتر: آقای بازالهی ۲۳۳۹-۲۳۶۰-۳۳۱۶۳۸۴۱
مدیر کل فن آوری اطلاعات: آقای فریور ۲۳۱۵-۳۳۱۶۴۱۲۵
آقای ۲۳۵۴
آقایان نوری – ساعدی ۲۳۲۷
آقایان ارغوانی ۲۳۲۸
آقای آقداشی ۲۳۸۲

 

دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری
مدیرکل : آقای عبدالملکی ۳۳۱۶۳۸۱۱
آقای ساعد پناه ۲۳۱۸
معاون آقای زارعی ۲۳۱۰
احمدی – ۲۳۱۷
خانم هدایتی پور-کالی-اردستانی ۲۳۲۳
اداره کل اداری و مالی
مدیر کل: آقای کاوه باباجانی ۲۳۵۰ – ۳۳۱۶۳۸۳۵
معاون مالی : آقای مرادی ۲۳۸۰
معاون اداری : آقای ۲۲۹۵
مسئول دفتر : آقای محمدی ۳۳۱۶۳۸۳۵-۲۳۵۰
خانم احمدی ۲۳۲۰
آقایان افضلی-حقیقیان ۲۳۳۰
کارگزینی
رئیس آقای امید یعقوبی ۲۲۹۰
آقای آقایی ۲۳۱۶
خانم احمدی ۲۲۲۶
حسینی-فتاحی-محمدی ۲۲۲۶
افضلی ۲۲۳۵
خانم کریمی ۲۳۴۳
دبیرخانه
رئیس اداره دبیرخانه : ۲۲۲۴-۲۲۲۹
ذکریایی-خضری ۲۲۲۴
آقایان ادب اموز-محمدی-راست خدیو-منیجه زاد-رحیمی ۲۲۵۰
ذیحسابی
رئیس : آقای کریمی ۳۳۱۶۳۸۴۳ – ۲۳۰۵
معاون: آقای آزاد مرادیان ۲۳۷۱
آقایان بهروز احمدی – آلتونی ۲۳۳۵
خانم قوامی-اساسی ۲۲۴۷
خانم دهنوی-کریمی ۲۲۷۱
آقایان اردلان – شریعتی – صوفی مجیدپور ۲۲۵۹
آقایان رضائیان – مرادی ۲۲۹۹
آقایان رحیمی – ساعدی ۲۲۱۳
تدارکات
آقای رحمانی ۲۳۴۰ – ۳۳۱۶۶۵۷۲
آقایان: آقایی غفاری- رمشتی ۲۳۶۸
مهمانسرا
آقای زاهدی ۲۲۴۹
طبقه همکف ۲۲۷۶
طبقه دوم ۲۳۳۸ – ۲۳۷۸
طبقه سوم ۲۳۳۶ – ۲۲۶۲
خدمات
آقایان زندسلیمی – محمدی-خانی ۲۳۶۹
آقای پاریاد (اموال) ۲۲۷۰
نقلیه
آقای محمدی ۲۲۳۲
چاپ و تکثیر
خانم رضایی ۲۳۱۲

ساختمان شماره ۲

آدرس پستی: سنندج بلوار شهید شبلی ساختمان شماره ۲ استانداری کردستان تلفن خانه ۷-۳۳۶۶۶۱۸۰
كد پستی : ۶۶۶۶۱۷۷۱۳۱۵۵

معاونت عمرانی
معاون هماهنگی امور عمرانی آقای کیومرث حبیبی ۳۳۶۶۷۶۸۰
رئیس دفتر آقای ساعدپناه ۳۲۵
خانم گلچینی ۳۲۵-۳۳۶۶۷۶۷۰
آقای مندمی ۳۳۳
دفتر فنی
مدیرکل : آقای موحد امان‌الهی ۳۳۶۶۷۶۷۷ -۷۸
۳۲۷
معاون: ۳۲۸-۳۳۶۶۶۷۶۷۶
آقای مرادی ۳۰۵
آقای مولانایی ۳۰۶
خانم نازک کار ۳۴۲-۳۳۶۶۶۱۸۹
آقای عارفی ۳۲۳
آقای درویشی ۳۴۱
آقای حسنخانی ۳۱۲
آقای وفایی ۳۱۵
آقای اله ویسی ۳۱۱
آقایان محمدی-فرجی -میری ۳۲۶
آقای نجاری ۳۰۸
آقایان سوسنی-قاسم نژاد ۳۵۰
آقای فیضی ۳۴۰
آقای بهرامی ۳۲۰
آقای وثوقی ۳۱۳
دفتر امور شهری
مدیرکل:جمشید اسدی ۳۳۶۶۷۶۷۳-۲۱۳
معاون: آقای کاظمی ۳۳۶۶۷۶۸۳-۳۵۲
آقای جلوه زان ۲۱۴
خانم حسینی ۲۴۴
آقای کاظمی ۲۶۱
آقای معصومی ۲۵۵
آقای تخت فیروزه ۲۱۱
خانم طهماسبی ۲۵۶
آقای تهامی نسب ۲۴۳
خانم عالی ۲۱۵
دفتر امور روستایی
مدیرکل: آقای سیروان بهرامی ۲۲۱۷-۳۳۶۶۷۶۷۲-۸۲
۲۱۸
خانم معزی ۲۲۲
خانم گرسیوز ۲۲۷
خانم یزدانپرست ۲۲۵
آقای خدامرادی ۳۲۴
خانم احمدی ۳۲۶
کامپیوتر معاونت عمرانی
۳۳۶۶۷۶۷۵-۲۲۹
سازمان همیاری شهرداریهای استان
مدیر عامل آقای امید وزیری ۳۳۷۲۶۲۶۲

بالا

 

فرمانداری‌های استان کردستان
بانه: آقای کمال خدری ۳۴۲۶۸۵۰۵
بیجار : ۳۸۲۲۴۳۶۸
دیواندره : آقای سیدطاهر حسینی ۳۸۷۲۲۵۸۰
سقز : آقای جعفر توان ۳۶۲۲۴۵۳۵
سنندج: آقای حسن عسگری ۳۳۲۸۶۳۷۶
مریوان:آقای اسماعیل احمدی ۳۴۶۰۱۱۴۲
قروه: آقای خلیل فعله‌گری ۳۵۲۲۳۷۲۰
کامیاران : آقای کیوان شافعی ۳۵۵۲۴۰۵۰
سروآباد: آقای حسن زارعی ۳۴۸۲۳۵۳۵

 

شهرداریهای استان کردستان
بانه ۰۸۷۵۴۲ ۲۰۴۴۵
بیجار ۰۸۷۲۴۲ ۳۹۰۰ – ۴۰۱۰
سقز ۰۸۷۴ ۳۲۲۸۸۶۳
سنندج ۰۸۷۱ ۲۲۵۵۲۹۵ – ۲۲۶۶۰۰۱
دیواندره ۰۸۷۳۷۲ ۲۷۱۰
مریوان ۰۸۷۵۳۲ ۲۱۴۴۵
کامیاران ۰۸۷۲۳۵۲ ۲۶۲۵ – ۲۶۱۰
دهگلان ۰۸۷۲۵۶۲ ۳۱۳۰
سروآباد ۰۸۷۵۳۸۲ ۳۵۱۰

بازدید [ ۴۶۲۸۴ ]