پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

تلفنهای تماس

توجه: جهت دسترسی به تلفنهای داخلی (شماره های چهار رقمی) عدد 3182 را به اول شماره اضافه نمایید.

استانداری

  • آدرس پستی : سنندج - خیابان امام خمینی - استانداری كردستان
  • كد پستی : 6614736791
  • نمابر: 33164722
  • پست الكترونیك : Info@Ostan-kd.ir
دفتر استاندار
مدیر کل حوزه:آقای علی مفاخری
33163820-1
نمابر 33163817
آقایان محمدی – ساعدی نیا 2266-7
آقایان بناگر - احمدی 2221
خانم زمانی 2220
مشاورین استاندار 2348
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

مدیر کل: آقای هیرش رضایی

دفتر: صوفی مجید پور و شیخ احمدی

2222 -33164767

ایمان زاده و ملایی

کریم پور

33163822
 یاسینی 2337
حراست
آقای حیدر عبدالملکی
33163813-33163824
آقایان تاهو-خداویسی 2263
آقایان شریفیان-خدابنده لو 2347
خانم حسن آبادی 2365
آقای خدابنده لو –خانم یوسفی 2203
خانم غلامی 2333
اطلاعات برادران 2359
اطلاعات خواهران 2297
اطلاعات پارکینگ 2296
اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی
مدیر کل:مسعود روحانی
2279 - 33163842
مسئول دفتر آقای پیام عربیان 2279-33163842
   
معاون آقایان شفیعی - حقیری 2239
آقایان امینی-  حسینی 2269
خانم رحمانی – شامی 2375
معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی آقای حسین خوش‌اقبال
2263810
مسئول دفتر: آقای عباس ارشدی 33163810-33163833 - 2219
آقای فهیمی 2294-2212

دفتر امنیتی انتظامی
مدیر کل: آقای رضا میرزایی 33163957
مسئول دفتر: آقای نادری 2202- 33163957
آقایان شهسواری - مرادی 2242
آقایان علیرضا خدابنده لو- اسفندیاری 2278
آقایان محسن خدابنده لو - قائم پناه 2258
خانم ها خضری - قادریان 2256
   
   

امور اجتماعی و شورا
مدیر کل آقای جمال ارشدی 2280 - 33163832
مسئول دفتر: آقای اصغر نژاد 33163832-2280
آقایان مبارکی- زارع منش 2248
خانم امجدی-تارا-پاشایی 2268
اقای امید محمدی 2241
   


هزینه گزینش
رییس هسته گزینش آقای
33163830-2392
 خانم شعله عزیزی 2390
آقای بابک شاهمرادیان-زمانی محمدی 2253


کمسیون امور بانوان
خانم لیلا آژیر 2345-33163814
خانم ها همت بلند –رستگار نسب -محمدپور 2345
   


امور اتباع و مهاجرین
آقای مسلم کاظمی         33237705 - 33237615 - 332376190معاونت  توسعه مدیریت و منابع انسانی
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی: آقای حسین فیروزی 2339-2360-33163841
مسئول دفتر: آقای بازالهی 2339-2360-33163841
مدیر کل فن آوری اطلاعات: آقای مهندس خلیلی 2315-33164125
آقای فریور 2354
آقایان نوری - ساعدی 2327
آقایان ارغوانی 2328
آقای آقداشی 2382
مدیریت توسعه منابع انسانی
مدیرکل : آقای کوهسار دادور 33163811
آقای ساعد پناه 2318
معاون خانم چاوشی نژاد 2310
احمدی –آقای زارعی 2317
خانم هدایتی پور-کالی-راستین 2323


اداره کل اداری و مالی
مدیر کل: آقای باباعلی مردوخی 2350 - 33163835
معاون مالی : مرادی 2380
معاون اداری : خانم شیخ الاسلام 2295
مسئول دفتر : آقای محمدی 33163835-2350
خانم احمدی 2320
آقایان افضلی-حقیقیان 2330


کارگزینی
رئیس آقای امید یعقوبی 2290
آقای آقایی 2316
خانم احمدی 2226
حسینی-فتاحی-محمدی 2226
افضلی 2235
خانم کریمی 2343


دبیرخانه
رئیس اداره دبیرخانه : خانم صوفی مجیدپور 2224-2229
ذکریایی-خضری 2224
آقایان ادب اموز-محمدی-راست خدیو-منیجه زاد-رحیمی 2250

ذیحسابی
رئیس : آقای ظاهری 33163843 - 2305
معاون: آقای آزاد مرادیان 2371

آقایان بهروز احمدی - آلتونی

2335
خانم قوامی-اساسی 2247
خانم دهنوی-کریمی 2271
آقایان اردلان - شریعتی - صوفی مجیدپور 2259
آقایان رضائیان - مرادی 2299
آقایان رحیمی - ساعدی 2213

تدارکات
آقای کاتورانی 2340 - 33166572
آقایان: آقایی غفاری- رمشتی 2368

مهمانسرا
آقای زاهدی 2249
طبقه همکف 2276
طبقه دوم 2338 - 2378
طبقه سوم 2336 - 2262

خدمات
آقایان زندسلیمی – محمدی-خانی 2369
آقای پاریاد (اموال) 2270

نقلیه
آقای محمدی 2232
چاپ و تکثیر
خانم رضایی 2312ساختمان شماره 2

آدرس پستی: سنندج بلوار پاسداران سه راه نیروی انتظامی جنب دانشگاه علوم پزشکی ساختمان شماره 2استانداری كردستان تلفن خانه 7-33666180
كد پستی : 666617713155


معاونت عمرانی
معاون هماهنگی امور عمرانی آقای امیر قادری 33667679-81
رئیس دفتر آقای ساعدپناه 325
خانم گلچینی 325-33667670
آقای مندمی 333
دفتر فنی
مدیرکل : آقای صیدی 33667677 -78
327
معاون: 328-336667676
آقای مرادی 305
آقای مولانایی 306
خانم نازک کار 342-33666189
آقای عارفی 323
   
آقای درویشی 341
آقای حسنخانی 312
آقای وفایی 315
آقای اله ویسی 311
آقایان محمدی-فرجی -میری 326
آقای نجاری 308
آقایان سوسنی-قاسم نژاد 350
آقای فیضی 340
آقای بهرامی 320
   
آقای وثوقی 313
   


دفتر امور شهری
مدیرکل:جمشید اسدی 33667673-213
معاون: آقای کاظمی 33667683-352
آقای جلوه زان 214
خانم حسینی 244
آقای کاظمی 261
آقای معصومی 255
آقای تخت فیروزه 211
   
خانم طهماسبی 256
آقای تهامی نسب 243
خانم عالی 215


دفتر امور روستایی
سرپرست: آقای کوروش مرادی 2217-33667672-82
  218
خانم معزی 222
خانم گرسیوز 227
خانم یزدانپرست 225
آقای خدامرادی 324
خانم احمدی 326


کامپیوتر معاونت عمرانی
آقای اسراری 33667675-229


سازمان همیاری شهرداریهای استان
مدیر عامل آقای الله‌مرادی 33726262


سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
رییس سازمان: بهرام نصرالهی زاده 33666190-190
مسئول دفتر : آقای پیمان سعیدی‌نیا 303
مسوول روابط عمومی آقای قباد آرش 300
مسئول پیگیری آقای حسن توکلی 304
مرکز آموزش وپژوهش دفتر برنامه ریزی
مدیر کل آقای محمدی 33664682-33664688
118
مدیر کل : آقای اردشیر همتی 33666191-301
    معاون بودجه 33666197-285
آقای امامقلی 33664684-122-137 معاون برنامه ریزی 33666196-286
خانم گویلی-گلباغی 124-125 آقای سعید نیا 260
آقای مجیدی-مرادی 127-128 آقای کریمیان 262
آقای رحیمی-فیضی 126 آقای حکمت نیا 277
خانم مرادی 133-134 آقای مردوخی 278
ویسانی 132 آقای عقبایی 292
آقای برومندی 129 خانم جنتی 294
اتاق کشیک 144 خانم جهانتابی 296
    خانم قناعت 295
    آقای محمدی 281
  آقای کتابی 263
    خانم حسینی 289
    آقای امینی 280
    آقای احمدی 290
    خانم قادری 284

بالا

 

دفتر آمار و اطلاعات و GIS
مدیر کل: آقای سالمی

360

33666195

معاون: آقای صمدیان

363

33666187 

مسول دفتر: آقای 360
رئیس گروه جمع آوری آمارهای ثبتی و عمومی: آقای کتاب اللهی 265
رئیس گروه حسابهای منطقه ای: آقای کیانی 233
رئیس گروه استخراج و بازبینی: آقای حیدری 253

آقای رضایی

آقای وفایی

اقای محمدنژاد

آقای شریفی

آقای محمودی

آقای باباجانی 

267

266

298

272

325

233 

فرمانداریهای استان کردستان
بانه: محمد فلاحی  34268505
بیجار :بیژن زندیه   38224368
دیواندره : جعفر توان 38722580
سقز : علی‌اکبر ورمقانی 36224535
سنندج: ابراهیم زارعی  33286376
مریوان:محمد شفیعی  34601142
قروه:پرویز کولانی 35223720
کامیاران : سرپرست
35524050
سروآباد: سرپرست     
34823535

 

شهرداریهای استان کردستان
بانه 087542 20445
بیجار 087242 3900 - 4010
سقز 0874 3228863
سنندج 0871 2255295 - 2266001
دیواندره 087372 2710
مریوان 087532 21445
کامیاران 0872352 2625 - 2610
دهگلان 0872562 3130
سروآباد 0875382 3510

بازدید [ 43910 ]
برچسب ها