جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ , ۰۱:۳۶:۲۳
avatar avatar avatar

دسته: اخبار استانداری

دولت دوازدهم توجە ویژەای بە غرب کشور برای توسعەگردشگردی داشتە است/۱۵۰۰ میلیارد تومان پروژە گردشگری در کردستان دردست اجرا است/ ثبت جهانی اورامان در اوایل مرداد در یونسکو بررسی می‌شود

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد که در دولت دوازدهم توجه ویژه ای به غرب کشور در جهت توسعه و رونق گردشگری در منطقه شده است.

۱۴۰۰/۴/۱۵

استفاده از تسهیلات مقاوم سازی خانه های روستایی، در غرب کردستان نیازمند فرهنگ سازی است

 استاندار کردستان در میزبانی از نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، اعتقادات مذهبی ساکنان غرب استان را دلیل عدم استفاده آنان از تسهیلات مقاوم سازی خانه های روستایی عنوان کرد و این موضوع را نیازمند فرهنگ سازی دانست.

۱۴۰۰/۴/۹

کردستان نیازمند همکاری و همدلی است / جادە جدید سنندج بە مریوان هدیە نظام بە مردم بود

استاندار کردستان تاکید کرد برای رسیدن بە توسعە و پیشرفت نیازمند همکاری و همدلی میان همە نیروها و مدیران هستیم.

۱۴۰۰/۴/۹

راە آهن همدان بە سنندج باید تا هفتم مردادماە آمادە بهرە‌برداری شود

وزیر راە و شهرسازی در ادامە برنامە های سفر یک روزە خود بە کردستان از پروژە راە آهن بازدید و تاکید کرد این طرح مهم باید تا هفتم مردادماه سالجاری به بهره‌برداری برسد.

۱۴۰۰/۴/۹

 افتتاح ۲۰ کیلومتر از کریدور شمال بە جنوب در کردستان با حضور وزیر راە و شهرسازی

با حضور وزیر راە و شهرسازی و استاندار کردستان ۲۰کیلومتر از کریدور شمال بە جنوب در محور سنندج بە دیواندرە در گردنە ماموخ مورد بهرەبرداری قرار گرفت.

۱۴۰۰/۴/۹
مرادنیا؛

 جادە سنندج بە مریوان از پروژە‌های تاریخی و بە یادمادنی برای مردم کردستان است

استاندار کردستان افتتاح و بهرە‌برداری از جاده جدید سنندج به مریوان را بسیار مهم و از پروژه‌های تاریخی و به یاد ماندنی برای مردم استان عنوان کرد.

۱۴۰۰/۴/۹
 تحقق آرزوی دیرینه مردم کردستان؛

 جاده جدید سنندج به مریوان به بهره‌برداری رسید

جاده جدید سنندج به مریوان با حضور وزیر راه و شهرسازی بصورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت و یکی از آرزوها و مطالبات جدی مردم کردستان محقق شد.

۱۴۰۰/۴/۹
اسلامی:

ایجاد و ساخت راە از نیازهای مبرم کردستان برای توسعە است

وزیر راە و شهرسازی عنوان کرد کە ایجاد و ساخت راه از نیازهای اساسی و مبرم کردستان برای قرار گرفتن در مسیر توسعە است.

۱۴۰۰/۴/۹
در دیدار معاون وزیر تعاون، کار و رفاە اجتماعی با استاندار کردستان

مجموعە ورزشی تفریحی کارگران سنندج باید هر چە زودتر بە اتمام برسد

استاندار کردستان در دیدار معاون توسعە مدیریت و منابع وزیر تعاون، کار و رفاە اجتماعی بر اتمام هر چە سریعتر مجموعە ورزشی تفریحی کارگران سنندج تاکید کرد.

۱۴۰۰/۴/۷