چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ , ۱۱:۰۱:۲۷
avatar avatar avatar

دسته: اخبار استانداری

درخواست بازگشت اهالی روستاهای متروکه، به دقت بررسی شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، تاکید کرد: درخواست اهالی ۲۷ روستای متروکه استان برای بازگشت و سکونت در آنجا، باید به دقت و کارشناسانه بررسی شود.

۱۴۰۰/۴/۱۵

کردستان باید جایگاە ویژەای در حوزە گردشگری داشتە باشد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد که استان کردستان باید جایگاه ویژه ای در حوزه گردشگری داشته باشد.

۱۴۰۰/۴/۱۵

اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جزو رکوردها محسوب می‌شود

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم افتتاح کاخ موزه خسروآباد سنندج،اقداماتدولت تدبیر و امید در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جزو رکوردها محسوب می شود.

۱۴۰۰/۴/۱۵

کردستان ظرفیت بالایی در گردشگری دارد

استاندار کردستان اظهار داشت: کردستان هم به لحاظ تاریخی و فرهنگی و هم از نظر اقلیم و توپوگرافی جزو استان هایی است که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه گردشگری دارد.

۱۴۰۰/۴/۱۵

دولت دوازدهم توجە ویژەای بە غرب کشور برای توسعەگردشگردی داشتە است/۱۵۰۰ میلیارد تومان پروژە گردشگری در کردستان دردست اجرا است/ ثبت جهانی اورامان در اوایل مرداد در یونسکو بررسی می‌شود

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد که در دولت دوازدهم توجه ویژه ای به غرب کشور در جهت توسعه و رونق گردشگری در منطقه شده است.

۱۴۰۰/۴/۱۵

استفاده از تسهیلات مقاوم سازی خانه های روستایی، در غرب کردستان نیازمند فرهنگ سازی است

 استاندار کردستان در میزبانی از نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، اعتقادات مذهبی ساکنان غرب استان را دلیل عدم استفاده آنان از تسهیلات مقاوم سازی خانه های روستایی عنوان کرد و این موضوع را نیازمند فرهنگ سازی دانست.

۱۴۰۰/۴/۹

کردستان نیازمند همکاری و همدلی است / جادە جدید سنندج بە مریوان هدیە نظام بە مردم بود

استاندار کردستان تاکید کرد برای رسیدن بە توسعە و پیشرفت نیازمند همکاری و همدلی میان همە نیروها و مدیران هستیم.

۱۴۰۰/۴/۹

راە آهن همدان بە سنندج باید تا هفتم مردادماە آمادە بهرە‌برداری شود

وزیر راە و شهرسازی در ادامە برنامە های سفر یک روزە خود بە کردستان از پروژە راە آهن بازدید و تاکید کرد این طرح مهم باید تا هفتم مردادماه سالجاری به بهره‌برداری برسد.

۱۴۰۰/۴/۹

 افتتاح ۲۰ کیلومتر از کریدور شمال بە جنوب در کردستان با حضور وزیر راە و شهرسازی

با حضور وزیر راە و شهرسازی و استاندار کردستان ۲۰کیلومتر از کریدور شمال بە جنوب در محور سنندج بە دیواندرە در گردنە ماموخ مورد بهرەبرداری قرار گرفت.

۱۴۰۰/۴/۹